Toekomst (wishfull thinking anno 2014)

 

Eemplein thema’s: Eten, wonen, kunst, film, markt, beleving (Haven, Koppelpoort, Olymolen)

Een aanpassing van het masterplan Eemplein is noodzakelijk om dit prestigieuze deel van de stad succesvoller te maken. In onze visie staat de herbouw van het gebouw met de Olymolen hierin centraal. Behalve het molencomplex wordt het perceel bebouwd met een moderne tegenhanger in verhouding en met respect naar de Olymolen. Het terrein zal een semi openbare ruimte worden. Er zal een beschut zonnig terras komen zowel op het Eemplein als aan de waterkant waar nu het beeld ‘de Sassiaan’ staat. De boot de Eemlijn moet hiervoor verplaatst worden naar de Grote Koppel zijde. Ook een terras op de omloop van de molen met uitzicht over de Eemhaven is mogelijk.

olie malen

Oliemolen de Wachter, Zaanse Schans

In de molen worden olie- en graanproducten geslagen en gemalen die in het gebouw en in de restaurants rondom de Eemhaven verwerkt kunnen worden. Heel belangrijk is dat de molen als echt ervaren wordt. Het moet niet een disneyficatie zijn van het origineel. Dit is een grote uitdaging maar er zijn voldoende voorbeelden waar dit goed gelukt is. Het proces van het olie slaan en het graan vermalen wordt voor het publiek toegankelijk. Hiermee heeft Amersfoort er een toeristische attractie bij! In het gebouw kan een brasserie annex luxe hotel gevestigd worden. Tevens kan het dienen als trouwlocatie en feestruimte.

In het moderne deel aan de Eemlaan kant worden ateliers gemaakt waar de creatieve ‘maak’ ondernemers een plek kunnen krijgen. Ambachtslieden aan het werk waarbij de publieke toegankelijkheid een pre is. Aan de Wolvesteeg (voorstel van naamgeving toegangsweg Eemlaan-Eemplein) komen boetiekjes, kleine winkeltjes zoals in de Krommestraat. Het overige deel van dit nieuwe gedeelte kan kantoorruimte worden of eventueel ook een eet- of dansgelegenheid.

olymolen

Het Oliemolenkwartier/de Nieuwe Stad

Voor het Oliemolenkwartier (OMK) wordt op dit moment een ambitiedocument gemaakt. Hierin is door het bureau Zus uit Rotterdam een masterplan bedacht. Hierin is niet rekening gehouden met de wens van een verbinding tussen OMK en Eemplein. Op de hoek Eemlaan Kleine Koppel OMK zijde (locatie Schipbreuk/ZadE) is een bouwvolume bedacht. Het OMK wordt in de vorm als een soort fort vormgegeven met een soort van verdedigingstoren op de vier hoeken. Op de hoek met het Eemplein is soortgelijke hoogbouw niet wenselijk in het kader van verbinden van deze bijzondere stadsdelen.

olymolenkwartier

Masterplan Bureau Zus

De bouw van de Olymolen

Het gebouw en bijgebouwen worden gebouwd door een aannemer die ervaring heeft met bouwen en verbouwen van monumenten.

De molen wordt los van het gebouw op het Oliemolenkwartier opgebouwd om uiteindelijk na gereed te komen in delen geplaatst op het gebouw aan de Kleine Koppel. Hiervoor wordt een molenwerf ingericht waar onder begeleiding van een erkend molenmaker, met een leer-werkproject en sponsoren de molen in een periode van 5 jaar gebouwd wordt.

De ambitie is om een werkende oliemolen te bouwen die een toeristische meerwaarde heeft voor de stad Amersfoort.

De gemeente kan hierin een rol spelen door een stuk grond op het Oliemolenkwartier voor deze periode van 5 jaar ter beschikking te stellen.