Nieuws

Update april 2019

Donderdag 11 april 2019 – precies dezelfde dag dat het gebouw van de Oliemolen molen de Rijzende Zon in 1940 instortte – zal de Stichting Vrienden van de  Eemhaven een plaquette onthullen als aandenken aan de molen en het historische stadsaangezicht vanaf het water van Amersfoort.

Meer info vindt u hier.

 

Update maart 2019

De funderingsproblemen zijn inmiddels opgelost. De bouwput is uitgegraven en binnenkort wordt de bouwkraan op een stevige nieuwe fundering opgebouwd. Een virtuele toer door het gebouw is hier te vinden.

 

Update november 2018

De eerste funderingspalen worden door de bouwers de grond ingeboord, de bouw van www.eemerald.nl is namelijk van start gegaan. Hieraan vooraf moesten eerst obstakels overwonnen worden. Zo bleek de bodem zwakker te zijn dan gedacht. Hierdoor wordt er een andere duurdere fundering gemaakt waardoor de appartementen significant duurder werden. Nu blijkt dat de grond niet bouwrijp te zijn opgeleverd en is het bouwproces stop gezet. Er zitten nog funderingen van het oude gebouw of misschien wel van de oliemolen in de grond. Al met al een kostbare zaak die natuurlijk voorkomen had kunnen worden met de herbouw van het oude complex…….

 

Update september 2016

De locatie voor de oliemolen is nog steeds niet bebouwd. Er is ook nog geen bouwvergunning aan gevraagd. Wel is er een voorlopig ontwerp dat te vinden is op www.eempleinblok3.nl.

Het oliemolenplan is besproken in een gemeenteraad bijeenkomst (Ronde, begin 2015). Hierin konden wij niet goed naar voren brengen dat het financiële deel van het oliemolen project realistisch was. Het grote obstakel was het stedenbouwkundige plan van het Eemplein. Het huidige stedenbouwkundige plan spreekt natuurlijk niet van historiserend bouwen maar van moderne architectuur.

Het herbouwen van de oliemolen en daarmee de haven, het Eemplein en de stad een monument terug geven is dus van de baan. Alleen als het huidige ontwerp niet realiseerbaar blijkt te zijn zullen we onze schouders wederom zetten onder het molenplan.

 

Nadat vrij snel na deze ronde het ambitiedocument De Nieuwe Stad werd aangenomen vonden een aantal betrokkenen het noodzakelijk om een stichting op te richten, www.eemhaven033.nl. Mede vanwege de hoogbouwplannen direct aan de Eemhaven van maximaal 30 meter hoog (https://geenhoogbouwaaneem.petities.nl/).

In de statuten hebben wij opgenomen dat wij staan voor het historische karakter van de Eemhaven. Hierin zou de herbouw van de oliemolen natuurlijk heel goed passen. De herbouw van het Spijkertje is nog zo’n ambitie. De grond is van een projectontwikkelaar, hierin zijn we dus geen partij.

Als stichting (Vrienden van de Eemhaven) beschouwen we onszelf als eigenaar van de gemeentegronden. Daarom hebben wij in onze statuten het begrip co-creatie opgenomen. Een begrip dat de gemeente co-produceren noemt en wat de hoogte trede in de participatieladder is.

Helaas is, ook na lang aandringen, voor blok 3 niet gekozen voor co-creatie. Op dit moment worden plannen gemaakt voor de plek waar de containerwoningen staan (kamer 3). Ook hier kiest men niet voor co-creatie. Ook hier geen open inschrijving voor bouwend Nederland maar wederom volgens een voorkeurspositie van bekende partijen. Omdat kamer 3 in De Nieuwe Stad ligt heeft men wel een klankboord groep ingesteld.

Al met al hopen wij de gemeente te kunnen helpen met het proces bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.

 

2014

Het perceel op de hoek Eemplein Kleine Koppel Eemplein zijde (de zogenaamde kattenbak) is het laatste deel van het Eemplein dat nog ontwikkeld moet worden.

Hierbij is het belangrijk twee aspecten uit te lichten:

  1. Eigenaar van het perceel is de gemeente Amersfoort en zij wil een zo hoog mogelijke prijs voor dit stuk grond ontvangen en zij wil met het perceel een verbinding leggen met het OMK.
  2. Het perceel is van essentieel belang om de publiekelijke beleving van het Eemplein een positieve draai te geven.

Onderkennen van punt 2 is van groot belang. We leven in een maatschappij waar de architecten, het grote geld en ook de politiek niet meer kunnen en mogen bepalen wat goed voor ‘het Volk’ is. De participatie maatschappij vraagt om een luisterend oor, ook in de stadsontwikkeling. Een aanpassing van het masterplan Eemplein is noodzakelijk om dit prestigieuze deel van de stad nog succesvoller te maken.