Gaat de recreatieve en toeristische Eemhaven ook instorten?

28 april 2015

 

Oliemolen de rijzende zon heeft zo’n 100 jaar op de wind gedraaid waarna een stoommachine tot 1940 voor de benodigde Pk’s zorgde.

Een investeerder liet de molen bouwen in de 18de eeuw omdat een molen een uitstekende motor was voor de oliemolenslagerij. Voorheen had men paarden die in een tredmolen de installatie in beweging bracht. Amersfoort heeft geen molen meer, al heel lang niet meer. De Amersfoortse paarden, de wind over onze mooie stad en een verdwaalde stoommachine hebben geen emplooi in het olieslagersgilde.

 

Afgelopen weken heeft het idee voor het terugbouwen van de molen veel aandacht gekregen. De financiering lijkt nu het struikelblok te worden voor dit mooie project. Laat het Amersfoort heel duidelijk zijn dat de financiering niet het grote obstakel is voor de realisering van de oliemolen. Het grootste obstakel is dat het bestuur van Amersfoort op deze plek geen historiserend gebouw met molen wil. Zij wil het nu al prachtige en geslaagde Eemplein afbouwen met een nieuw monument. Het bestuur laadt zich leiden door oude bestemmingsplannen die flinke volumebouw toestaan.

 

Ontwikkelaar en investeerder Hermon uit Zeist samen met restauratiebedrijf van de Burgt en Strooij willen graag onderzoeken hoe het gebouw onder de molen te financieren. Zij zien dit project als een visitekaartje voor hun bedrijven en als een goede investering die terug te verdienen is met de gerealiseerde vierkante meters en met de goodwill binnen Amersfoort.

Voor de molen en de olieslagerij geldt een ander kosten baten plaatje. De geproduceerde olie zal nooit de bouw van de molen en het onderhoud kunnen betalen. Daarom zoeken wij de financiering in een regionaal leer-werkproject en de steun van Amersfoorters door middel crowdfunding.

Op de molen van Bunschoten zit Jan Vermeulen (woonachtig in het gildekwartier), hij leidt aspirant molenaars in het land op en weet te vertellen dat de beoogde locatie voldoende wind zal vangen. De molen van Bunschoten krijgt duizenden toeristen, leerlingen en dorpsgenoten jaarlijks op bezoek. De entreegelden en de grote vrijwilligersgroep zorgen voor het onderhoud van de molen.

 

De herinneringen aan Oliemolen de rijzende zon verdwenen in 1940 met een grote klap. Het gebouw was verbouwd en flink opgemetseld om meer volume te krijgen. De constructie hield het niet. De naam en toekomst van Amersfoorter J. de Kruijff, die bedolven werd onder het puin, eindigden in dezelfde catastrofale seconden door de zucht naar meer en groter.

 

Laat Amersfoort niet opnieuw dezelfde fout maken door voor volume en hoogbouw te kiezen in het Eemhavenkwartier om snel geld te verdienen. Daarmee het risico nemen dat het hele gebied instort en dat de hele Eemhaven dit keer bedolven wordt onder het puin veroorzaakt door de zucht naar meer en groter.

 

Note: Dinsdagavond zal de Raad besluiten of er hoogbouw toegestaan wordt direct aan de Eemhaven van 15 meter tot maximaal 30 meter hoogte.